سیستمهای کنترل دیجیتال هوشمند Digital Intelligent Control Systems سلام و خیر مقدم Salaam and welcome این سایت پل ارتباطی دکتر امین ترابی جهرمی، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر با دانشجویان، همکاران و مراجعه کنندگان محترم است This webpage is intended to connect me, Dr. Amin Torabi Jahromi, with my friends, students and colleagues در این وبگاه اطلاعاتی راجع به فعالیت های صنعتی انجام شده و در حال انجام اینجانب و راهنماییهای مورد نیاز دانشجویان که با اینجانب درس می گذرانند و مطالبی بیش از آن ارائه می شود. In this website, you may find some information on my expertise in industrial and practical projects which I am or was involved and some guidelines and necessary resources for my students and also a lot more در این راستا، از کلیه انتقادات و پیشنهادات برای بهتر شدن کیفیت کارهای تحقیقاتی، پروژه های درحال انجام و کلاس های تدریس صمیمانه استقبال می شود. لطفا این انتقادها را از طریق کامنت ها و پیامهای وبسایت بصورت ناشناس یا با ذکر نام در اختیار اینجانب قرار دهید. انشالله همه آنها را خواهم خواند و در اصلاح مسیر خود خواهم کوشید As no ordinary human being is perfect and I'm not an exception, I definitely need your constructive suggestions, via email, anonymous emails or comments or even comments and emails with names. I will make sure to read each and every one of them and make continuous corrections to my methods and path همینجا بابت تبلیغاتی که خارج از کنترل اینجانب برای شما توسط سرویس وبلاگ پخش می گردد پوزش میطلبم. Sorry for any ads that you may face here. They are managed by weblog service provider لطفا برای تماس با اینجانب در موارد فوق با رایانامه های زیر تماس حاصل فرمایید. Contact me via the following email addresses please a.torabi@pgu.ac.ir amin0005@ntu.edu.sg همچنین لطف می کنید و در کانال تلگرامی حقیر عضو می شوید https://telegram.me/torabi_amin http://www.torabi-amin.ir 2018-12-14T22:29:26+01:00 text/html 2018-12-14T07:10:50+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی موفقیت دانشجوی بوشهری در بازطراحی دستگاه سنجش pH و دما http://www.torabi-amin.ir/post/152 <div style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</div><div>به لطف خدا و با تلاش و پیگیری دانشجوی خوب دانشگاه خلیج فارس، مهندس احمد غلامی، دستگاه سنجش pH و دما با ارتباط به کامپیوتر بازطراحی و در شکلی روزآمد و بازارپسند بصورت نیمه صنعتی تولید شد.</div><div>خبر این موفقیت را در&nbsp;<a href="http://pgu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=1&amp;fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=4974&amp;newsview=2114" target="" title="">لینک1</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://www.irna.ir/Bushehr/fa/News/83114029" target="" title="">لینک2</a>&nbsp;دنبال کنید.</div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pgu.ac.ir/uploads/1-2_8839.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-24T03:03:28+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی پروژه های پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد Available Research Topics and Projects http://www.torabi-amin.ir/post/7 <p style="direction: rtl;"><span class="TextDecoration" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; width: 564px; color: rgb(91, 71, 41); display: block; overflow-x: auto; overflow-y: visible; line-height: 27px;"><span id="spnPrint" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font></span></span><span class="TextDecoration" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; width: 564px; color: rgb(91, 71, 41); display: block; overflow-x: auto; overflow-y: visible; line-height: 27px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></span><span class="TextDecoration" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; width: 564px; color: rgb(91, 71, 41); display: block; overflow-x: auto; overflow-y: visible; line-height: 27px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; text-align: start;">آخرین به روز رسانی:&nbsp;</span><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; text-align: start;"><font color="#ff0000">15 مرداد 1397</font></b></span></span></p><p style="text-align: justify; "><font face="Mihan-Koodak" size="2">پروژه ی کارشناسی بمنزله ی پرواز یک پرنده تازه بالغ است. این پرنده تا بحال اصول پرواز را آموخته است. با خطرات آن تا حدی آشناست. کم و بیش بالهای خود را گشوده و اندکی با قدرت آنها آشناست. ولی در این پرواز کامل نخستین، مادر این پرنده نیز اگر به او به کلی کمک کند، پرنده ی جوانی که برای این پرواز سرنوشت ساز جسارت کافی بخرج نداده، تا مدتها جرات پرواز مجدد نخواهد یافت.</font></p><p style="text-align: center; "><font face="Mihan-Koodak"><font size="3">لینک: {</font><a href="https://www.dropbox.com/s/n0j6gdr1vw7sac6/B.Sc%20and%20M.Sc%20Students%20Practical%20Projects.docx?dl=0" target="_blank" title="">لیست پروژه های پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد</a><font size="3">}&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/w/s!AsHjjUpwP-SrvzN-Zc1menqRZtrK" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></font></p><p style="text-align: left;"><font size="3" style="direction: ltr;" face="Mihan-Nassim">Above, you may find a link to my proposed topics for Final Year Projects (FYP) and M.Sc topics for research. As the topics are always changing, you may find the latest version from the same link.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="Mihan-Koodak" size="2">&nbsp;لیست بالا همواره در حال تجدید نظر و اصلاح می باشد. لطفا &nbsp;با توجه به تاریخ به روز رسانی درج شده در ذیل، بروز ترین نسخه را همواره از همین لینک دانلود فرمایید.&nbsp;</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><p><br></p><p><font size="3"><b><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font></p><p><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="2"><b style="">لیست پروژه های انجام شده و در حال انجام تحت نظارت اینجانب:</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><font size="1" face="Mihan-Koodak"><b><span lang="FA">1-&nbsp;</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small;">-دستگاه&nbsp; اندازه گیری pH و دما برای یک فرآیند شیمیایی با قابلیت نصب بر روی پایه و گیره آزمایشگاهی احمد غلامی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1397</b></p><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small;">2-</b><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">طراحی یک بالن پستی باربری هدایت شونده با GPS برای طی کردن مسافت 10 کیلومتری با قابلیت حمل بار یک کیلویی داوود خزاعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1396</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">3-</b><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">راه اندازی لینک ارتباطی با MATLABمجموعه ی موجود در آزمایشگاه کنترل دیجیتال بعنوان قدم اول. قدم بعدی پیاده سازی یک کنترل کننده دیجیتال برای فرآیند موجود در آزمایشگاه بااستفاده از این لینک و به کمک Simulink خواهد بود. نسترن قاسمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1396</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">4-</b><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">دستگاه اطلاع رسانی اتفاق تصادف خودرو. قابلیت اندازه گیری شتاب، سرعت و تشخیص ضربه و اطلاع رسانی موقعیت خودرو به یک مرکز امدادرسانی.دانشگاه خلیج فارس بوشهر امیرحسین بیدزرد1397</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">5-</b><font face="Mihan-Koodak" style="text-align: justify;"><b style="font-size: x-small; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 11.5px;">&nbsp;</span></b></font><font face="Mihan-Koodak" size="1" style="text-align: justify;"><b>نمایشگر کوچک پیامها در تابلو اعلانات اداری با قابلیت دسترسی از طریق وب.دانشگاه خلیج فارس بوشهر مینا مقدس 1397</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="1" style="text-align: justify;"><b>6-</b></font><span style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: justify;">&nbsp;مانیتورینگ کمیت های فیزیکی دما و فشار بر روی موبایل،&nbsp;</span><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 11.5px;">مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر، بهنام رضاییان بهمن 94</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 11.5px;">7-</span></b><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">&nbsp;</b><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 11.5px;">ارتباط ماژول وایرلس به لب تاب و ارسال و دریافت اطلاعات به صورت دو طرفه، مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر، مجید رزمجویی بهمن 94</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 11.5px;">8-</span></b><b style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak"><font size="1">کنترل نور ال ای دی RGB&nbsp;توسط اپلیکیشن اندروید</font><span style="font-size: x-small; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 11.5px;">، مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر</span></span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;&nbsp;پژمان خجسته بهمن 94</span></font></b></div><div><b style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: x-small;">9-&nbsp;</span></font></b><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;">کنترل سطح مایع در یک مخزن با استفاده از سطح سنج غیر تماسی اولتراسونیک و ارتباط بدون سیم علی میرزایی مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر مهر 94</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-small; text-align: justify;"><span lang="FA">10-</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA">کنترل</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">بیسیم</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">وسایل</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">خانگی</span><span lang="FA"> (</span><span lang="FA">ورودی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">به</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">راهکارهای</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">تحقق</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">خانه</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">های</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">هوشمند</span><span lang="FA">)</span><span lang="FA"> علیرضا میرزایی مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر خرداد 94</span></b></div><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><font size="1" face="Mihan-Koodak"><b><span lang="FA">11-&nbsp;</span><span lang="FA"> کنترل</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">وسایل</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">خانگی با خط تلفن</span><span lang="FA"> (</span><span lang="FA">ورودی</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">به</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">راهکارهای</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">تحقق</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">خانه</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">های</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">هوشمند</span><span lang="FA">)</span><span lang="FA"> محمد خدادادی مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر خرداد 94</span></b></font></p> text/html 2018-07-15T02:35:04+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی کنترل خطی Linear Control Systems http://www.torabi-amin.ir/post/17 <font size="3"> بسم الله الرحمن الرحیم</font><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" color="#000099" face="Mihan-Koodak"><b style="">آخرین بروز رسانی: 30 تیر 1397&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/ControlEngImg.jpg" alt=""></div><div><p><font face="Mihan-Iransans" size="1">لطفا قبل از هر کاری اطلاعات خود را در این {</font><a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="">پیوند</a><font face="Mihan-Iransans" size="1">}&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="1">وارد نمایید. این اطلاعات برای دسترسی و اطلاع رسانی به شما در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.</font></p><p><br></p><p>تاریخ میان ترم : یکشنبه 11 آذر ماه 1397</p><p><br></p></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کتاب اوگاتا ترجمه فارسی محمود دیانی انتشارات نص:&nbsp;</font><font color="#3333ff"><font size="3">فصل&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/z177lqvludf01rb/Fasle%201.pdf?dl=0" target="_blank" title="">1</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/9iztnq5tyufkqz4/Fasle%202.pdf?dl=0" target="_blank" title="">2</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/boid5k44yuo7ofr/Fasle%203.pdf?dl=0" target="_blank" title="">3</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/0suszn9nufhed6d/Fasle%204.pdf?dl=0" target="_blank" title="">4</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/33d2ge6nbcnqlko/Fasle%205.pdf?dl=0" target="_blank" title="">5</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/gqb9e3b8li79b24/Fasle%206.pdf?dl=0" target="_blank" title="">6</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/d2jwxt0xkx6oen5/Fasle%207.pdf?dl=0" target="_blank" title="">7</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/yfjvl22zdkbop81/Fasle%208.pdf?dl=0" target="_blank" title="">8</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/qpum90jxrevp80f/Fasle%209.pdf?dl=0" target="_blank" title="">9</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/adfi9erry58mety/Fasle%2010.pdf?dl=0" target="_blank" title="">10</a><font color="#3333ff"><font size="3">&nbsp;</font><font size="1">(در مورد انتشار این نسخه اسکن شده از کتاب فارسی از ناشر تقاضای اجازه شده است)</font></font></div><div><a href="https://www.dropbox.com/s/cnzouxzrl7cfd89/Modern_Control_Engineering_5th_Edition.pdf?dl=0" target="_blank" title="">کتاب اوگاتا انگلیسی</a></div><div><a href="https://www.dropbox.com/s/vnjiuz91xwxc7ib/Solutions%20control%20Ogata%28www.mohandesyar.com%29.zip?dl=0" target="_blank" title="">حل المسائل کتاب اوگاتا</a></div><div><font color="#3333ff" size="3"><br></font></div><div><a href="https://www.dropbox.com/s/rhlq922l5gamzrc/control-dorf%28www.elecdl.com%29.zip?dl=0" target="_blank" title="">کتاب دورف</a><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;</font></div><div><a href="https://www.dropbox.com/s/o3a1dpbagmrxzni/Control%20Systems%20Engineering%20by%20NISE%206th%20edn%20solultion%20manual.pdf?dl=0" target="_blank" title="">کتاب نایس</a></div><div><a href="https://www.dropbox.com/s/mvxbgaafpgxnvis/controlzargarinejad.pdf?dl=0" target="_blank" title="">جزوه سرکار خانم مهندس زرگری نژاد</a></div><div><font size="3"><br></font></div><div><p><br></p></div><div><font size="3">نمونه سوال میان ترم &nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/mm69kgedj7j40ud/Midterm92-93-2_2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">1</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/wmfntlscc44ltun/Midterm92-93-2_1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">2</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/8fal2d3ywmyvr6d/Midterm92-93-2%20%282%291.jpg?dl=0" target="_blank" title="">3</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/04ppe10df0pbtkc/Midterm92-93-2%20%282%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">4</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/tvg6xhd0hxbeoke/Midterm92-93-2%20%281%291.jpg?dl=0" target="_blank" title="">5</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/g87puzua2of210w/Midterm92-93-2%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">6</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/fuc7hy60y97fd98/Midterm91-92-2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">7</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/5p792d03zeoqhfb/Midterm91-92-2%20%282%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">8</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/a2jkbw64wlxbttk/Midterm91-92-2%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">9</a><font size="2">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/kzz3md30romqsxo/Midterm91-92-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">10</a>&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/vk38ej3gn8sk6x2/Midterm95-96-1-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">11</a></div><div style="text-align: right;"><font size="3">نمونه سوال امتحان پایانی&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/9jvgdogpgim9as9/AutomaticControl-Bahonar-Final-93-94-2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">1</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/vkn9rja41c5sxw3/Control%20Bahonar%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">2</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/9ukk4w82942y9ob/Control%20Bahonar%2092-93-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">3</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/6dzl44lzyfn6g08/Final_Summer_94.jpg?dl=0" target="_blank" title="">4</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/vxalv2axwm47dse/Final91-92-1%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">5</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/86hyj3qjq0rxgsw/Final91-92-1%20%283%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">6</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/qbt158priela8ay/Final92-93-1%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">7</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/nctq4s4nhs5wrgv/Final92-93-2%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">8</a><font size="3">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/trjn33av149lmb1/FinalPGU-95-96-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">9</a><font size="3">&nbsp;10</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">کلیه ی دانشجویان عزیز را به دیدن مجله ی "</font><a href="http://www.sarvmag.com/" target="_blank" title="">سرو لاله زار - اتوماسیون صنعتی</a><font size="3">" دعوت می کنم. شما از این نوع مجلات و ابزارهای معرفی شده در آن را در آینده ی کاری خود زیاد خواهید دید.</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="3"><br></font></font></div><div>قابل توجه دانشجویان تمامی دروس:&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/29" target="_blank" title="">نحوه گرفتن نمره از دروس اینجانب</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/7" target="_blank" title="">پروژه های پیشنهادی کارشناسی و کارشناسی ارشد</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/11" target="_blank" title="">نحوه ی محاسبه نمرات دروس</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/10" target="_blank" title="">توصیه هایی برای امتحانات میان ترم و نهایی</a>&nbsp;،&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-07-05T12:50:40+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی درس ریزپردازنده Microprocessor and Embedded Systems http://www.torabi-amin.ir/post/1 <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span><div><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b style=""><font color="#000099" style="" face="Mihan-Koodak">آخرین به روز رسانی 30 تیر 1397&nbsp;</font></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ754mC6NVrv_zu75kFuk8nFAywvhuMYeK0xFbhm4hdhFrPjnduBA" alt=""></div><div><br></div><p><font face="Mihan-Iransans" size="1">لطفا قبل از هر کاری اطلاعات خود را در این {</font><a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="">پیوند</a><font face="Mihan-Iransans" size="1">}&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="1">وارد نمایید. این اطلاعات برای دسترسی و اطلاع رسانی به شما در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.</font></p><p>تاریخ میان ترم اول: 5 آذر ماه (تقریبا 40 درصد نمره)</p><p>امتحان نهایی تقریبا 45 درصد نمره و تکالیف تقریبا 15 درصد نمرات را خواهند داشت.</p><div><br></div><p style="font-family: 'Times New Roman';"><font color="#009900" size="5"><b>AVR:&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Koodak" size="2" color="#ff0000"><b>منبع درس: میکروکنترلرهای <u>AVR</u> تالیف دکتر حسن سید رضی (موجود در کتابخانه دانشگاه)</b></font></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/snrkari3sc95m2e/CodeVisionAVR%2BV2.05.3_Std%5BTechno-Electro.COM%5D.zip?dl=0" target="_blank" title="">C o d e V i s i o n</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/u/s!AsHjjUpwP-SrkCQFvVQ0sYuc5cm1" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></p><p><a href="https://1drv.ms/u/s!AsHjjUpwP-Srog-hs34DHXOa-92-" target="_blank" title="">AVR Studio</a></p><p><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2">میکروکنترولر&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/4wxjvthhbbo1vh9/doc8154.pdf?dl=0" target="_blank" title="">ATMEGA16</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkRaCDu_u16Pe9L6N" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/fyz99qw5jnc3322/AVR-RahAfrooz.pdf?dl=0" target="_blank" title="">کتاب ره افروز</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkV3ip-ahNYbQKm-r" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/7ytt2bfxqm9go5f/AVR_Sepaasyaar.pdf?dl=0" target="_blank" title="">کتاب سپاس یار</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkVwMtJpWa946Klf5" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کتاب "آموزش کاربردی AVR" نوشته آقای خلج رو که به تازگی انتشار یافته از دست ندید.</font></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/gewleto3ehbla9x/C4Embedded.pdf?dl=0" target="_blank" title="">مرجع بسیار کاربردی و خوبی برای برنامه نویسی C میکروکنترولر با نکات حرفه ای و نکته های دیده نشده</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmVX0oAozcqciNdSC" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></p><p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"><br></p><p><font color="#000066"><b style="font-size: medium; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">نمونه سوالات میانترم </b></font>(سوالات برای 8051 هستند ولی ازین ترم برای AVR هم مشابه همین سوالات را خواهید دید)</p><p><font face="Times New Roman" style="font-size: medium;">&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/eriyepzdq8fk5m7/MiaanTerm1-95-8-19.jpg?dl=0" target="_blank" title="">1<font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">&nbsp;</font></font></a><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">و&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/ww9m86lyqvbd7cl/MicroMidterm3.pdf?dl=0" target="_blank" title="">2</a><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font><a href="https://1drv.ms/u/s!AsHjjUpwP-Srm0xiz4h3R6uND0MD" target="_blank" title="">3</a><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/n8jvc43hju63fzu/MicroprocessorMid2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">4</a>&nbsp;<font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">و&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/xportoiyq8maqpr/MidTerm1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">5</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/di9avutvpi4atov/Midterm2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">6</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/qgn1h7r9zsgoj01/Midterm91-92%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/omg9d3w7mo2y8iy/Midterm91-92%20%282%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/76zfepfiux7nh8n/Midterm91-92-Azad%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">9</a>&nbsp;و<a href="https://www.dropbox.com/s/l5fi9vn9anohwve/Midterm91-92-Azad%20%282%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">10</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/o8comr9x5vqdmz7/Midterm92-93-1%20%281%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">11</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/b66g8jfjgmyb75n/Midterm92-93-1%282%29.jpg?dl=0" target="_blank" title="">12</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/lcyiezvaj5h4tif/Midterm94-95_1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">13</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/3pue3ttm99o4guc/Midterm94-95_2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">14</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/6ldnalkz944c3cb/MidTerm-95-96-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">15</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/wcizwknki1npfv6/Midterm95-96-1-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">16</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/6txxrv5wsyv8h1o/Midterm95-96-2-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">17&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/puzuz0kicgj4zkg/PGUMicroprocessorMidExam96-97-1-1.pdf?dl=0" target="_blank" title="">18</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/rpkw4m2onvi33y1/PGUMicroprocessorMidExam96-97-1-2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">19</a>&nbsp;(محتوای لینکها در تاریخ 30 آبان ماه به روز رسانی شد)</p><p><strike>لینک کمکی:&nbsp;<font face="Times New Roman" style="font-size: medium;">&nbsp;</font>1<font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font>2<font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font>3<font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font>4&nbsp;<font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">و&nbsp;</font></font>5<font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font>6<font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font>7&nbsp;و&nbsp;8&nbsp;و&nbsp;9&nbsp;و&nbsp;10&nbsp;و&nbsp;11&nbsp;و&nbsp;12&nbsp;و&nbsp;13&nbsp;و&nbsp;14&nbsp;و&nbsp;15</strike></p><p><font face="Times New Roman" style="font-size: medium;"><b><font color="#000099">نمونه سوالات امتحان پایانی</font></b>:&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/60dw2gvv715argj/JU_RizPardaazandehFinalExam93_94_1.pdf?dl=0" target="_blank" title="">1</a><font size="2"><font color="#3333ff"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;و&nbsp;</font></font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/ekboewcxeqco844/JU_RizPardaazandehFinalExam93_94_2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">2</a><font size="2"><font color="#3333ff"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;،&nbsp;</font></font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/i826thdtl3apt19/PGU_RizPardaazandehFinalExam93_94_2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">3</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/z484gwa1visz11t/Final91-92.jpg?dl=0" target="_blank" title="">4</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/21ysbu8yvsw88yw/Final91-92-1Azad.jpg?dl=0" target="_blank" title="">5</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/wkocs5eyf20zp8a/PGU_RizPardaazandehFinalExam93_94_2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">6</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/2yy6dd5pf1luj4j/PGU_RizPardaazandehFinalExam94_95.pdf?dl=0" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/p38pdcdmo08cq94/PGU_RizPardaazandehFinalExam94_95-2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/3pf9tvbcsj7wm7s/PGU_RizPardaazandehFinalExam94_95-2_2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">9&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/wy6majog5il5omw/PGUMicroprocessorFinalExam.pdf?dl=0" target="_blank" title="">10&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/aj9s3buc2q0pqyc/PGUMicroprocessorFinalExam1.pdf?dl=0" target="_blank" title="">11</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/kne5u43nfxldajb/PGU_RizPardaazandehFinalExam95_96-1.pdf?dl=0" target="_blank" title="">12</a>&nbsp;</p><p>لینک کمکی:&nbsp;<font face="Times New Roman" style="font-size: medium;">&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrknYWRb_dG3JC5cAN" target="_blank" title="">1</a><font size="2"><font color="#3333ff"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;و&nbsp;</font></font></font><a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-Srkn1D_bYz2Df3_F8s" target="_blank" title="">2</a><font size="2"><font color="#3333ff"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;،&nbsp;</font></font></font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlwfKl77VNbx-zvK-" target="_blank" title="">3</a><font size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmUJaIofTeEQAF53m" target="_blank" title="">4</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srmlo4A1qkZWf0qsPZ" target="_blank" title="">5</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srml64vs8abRq2J-I4" target="" title="">6</a><font size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srm0iOvbywjDuWZeV2" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srm1DocDx8_9FvVxNo" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srm1JFf6i4jj2GOtZd" target="_blank" title="">9</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkygvZC9Q_XZ1SDwm" target="_blank" title="">10</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlwPOkAvFb0fTCTta" target="_blank" title="">11</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srlx4tHrIDQQKcsOaC" target="_blank" title="">12</a>&nbsp;</p><p><br></p><p style="font-family: 'Times New Roman';"><font color="#009900" size="5"><b>ARM:</b></font></p><p style="font-family: 'Times New Roman';"><a href="https://www.dropbox.com/s/jrye031snoapona/ARM%28skydoc.ir%29.pdf?dl=0" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;"><font face="tahoma">کتاب آموزشی میکروکنترلر ARM</font><font size="3">&nbsp;</font></a><font size="3">نوشته آقای سهرابی&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srk0sb64JrPSxhtIKv" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">لینک کمکی</a></p><p><font size="3"><span style="font-family: 'Times New Roman';">میکروکنترلر</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/u52ogocoh0q6o0c/LPC2468.pdf?dl=0" target="_blank" title="">LPC2468&nbsp;</a><font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3333ff">&nbsp;و&nbsp;</font></font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/zpie7zonqj8h1wm/LPC1311_13_42_43.pdf?dl=0" target="_blank" title="">LPC1313</a></p><p>میکروکنترلر STM32F103</p><p><br></p><p style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><font size="5" color="#006600">8051:</font></b></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">MIDE-51: نرم افزار محیط برنامه نویسی و شبیه سازی برنامه های اسمبلی میكروكنترلر 8051.&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34);">لطفا فایل 4 مگابایتی سمت چپ صفحه رو دانلود كنید و موقع نصب لطفا فولدر پیشنهادی نصب را تغییر ندهید:&nbsp;</span><a href="http://www.opcube.com/home.html#MIDE51" target="_blank"><font color="#3333ff">http://www.opcube.com/home.<wbr>html#MIDE51</font></a></font></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/vokq9syeriz0qzu/Mackenzie.pdf?dl=0" target="_blank" title="">كتاب مكنزی به زبان انگلیسی</a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srj0iuysw9bg34qh8P" target="_blank" title="">&nbsp;لینک کمکی</a></p><p><br></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/puyjbmi98havkss/89S52.pdf?dl=0" target="_blank" title="">8051 datasheet</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkHuSznjnkarXW2ZV" target="_blank" title="">لینک کمکی</a></p><div><br></div><p><br></p><p>قابل توجه دانشجویان تمامی دروس:&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/29" target="_blank" title="">نحوه گرفتن نمره از دروس اینجانب</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/7" target="_blank" title="">پروژه های پیشنهادی کارشناسی و کارشناسی ارشد</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/11" target="_blank" title="">نحوه ی محاسبه نمرات دروس</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/10" target="_blank" title="">توصیه هایی برای امتحانات میان ترم و نهایی</a>&nbsp;،&nbsp;</p> </div> text/html 2018-07-04T06:58:23+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی درس کنترل فازی Fuzzy Control Systems http://www.torabi-amin.ir/post/4 <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span><p style="font-family: 'Times New Roman';"><br></p><p style="text-align: right;"><b style=""><font size="3" color="#000099" style="" face="Mihan-Koodak">آخرین بروز رسانی 30 تیر 1397&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/FuzzSet.png" alt=""></p><p style="text-align: center; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/fuzzy.gif" alt=""></p><p style="text-align: center; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><br></p><p style="font-family: 'Times New Roman';"><font face="Mihan-Iransans" size="1">لطفا قبل از هر کاری اطلاعات خود را در این {</font><a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">پیوند</a><font face="Mihan-Iransans" size="1">}&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="1">وارد نمایید. این اطلاعات برای دسترسی و اطلاع رسانی به شما در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="1">تاریخ میان ترم اول: 12 آذر ماه (کم و بیش 40 درصد نمره)</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="1">امتحان نهایی کم و بیش 45 درصد نمره و تکالیف کم و بیش 15 درصد نمرات را خواهند داشت.</font></p><p><a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrtiKCSkbCf1D1gZSK" target="_blank" title="">{داده های تکلیف فصل نهایی}</a></p><div><br></div><p><font face="Mihan-Iransans" size="1">منبع:&nbsp;</font></p><p>کتاب موجز و مفید استاد حسینقلی پور را حتما ببینید. (اسکن این کتاب با اخذ اجازه از مولف منتشر میشود.) این کتاب علیرغم حجم کم آن، شما را از خواندن کتب دیگر بی‌نیاز می‌کند و شناخت خوبی در رابطه با سیستم های فازی و شبکه های عصبی به شما خواهد داد. بدلیل کمبود نسخ این کتاب، نویسنده ی محترم و فرهیخته، اجازه ی کپی این اثر را تا قبل از شروع مجدد چاپ نسخه ی جدید به اینجانب داده اند.&nbsp; اسکن شده ی کتاب را با کلیک روی عکس زیر دریافت کنید.<br></p><div style="text-align: center;"><a href="https://www.dropbox.com/s/4ypbze6le6xqddc/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20.pdf?dl=0" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://emalls.ir/files/products/automatic/2107.jpg" alt=""></a></div><p><a href="https://www.dropbox.com/s/1vcv9sbp65oqtjf/%2B%2B%2B_____%5BLi-Xin_Wang%5D_A_Course_in_Fuzzy_Systems_and_Contro%20%28bishtar%20riazi%20hast%29.pdf?dl=0" target="_blank" title="">كتاب لی وانگ انگلیسی</a></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/pxoawttnoek6jpm/Fuzzy%20ToolBox%20Video.rar?dl=0" target="_blank" title="">آموزش کار با تولباکس فازی متلب&nbsp;</a></p><p><font size="2"><font color="#3333ff"><font face="Mihan-Iransans">نمونه سوالات پایان ترم درس كنترل فازی:&nbsp;</font></font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/uesvl2tgkqzew7b/ControlHooshmand93-94-2%20%282%29.pdf?dl=0" target="_blank" title="">1</a><font size="2"><font color="#3333ff"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;و&nbsp;</font></font><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/82xziqbw34123lc/ControlHooshmand93-94-2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">2</a><font size="2"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp; و&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/08ezmh7ey6gqjn4/ControlHooshmand93-94-2ImamKhameneiBushehr.pdf?dl=0" target="_blank" title="">3</a><font size="2"><font face="Mihan-Koodak"><font>&nbsp;و&nbsp;</font></font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/osswfcf3pt7fvgh/ControlHooshmand94-95-1ImamKhameneiBushehr.pdf?dl=0" target="_blank" title="">4</a><font size="2"><font face="Mihan-Koodak"><font>&nbsp;و&nbsp;</font></font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/k70f1xiojzku4vs/ControlHooshmand94-95-2ImamKhameneiBushehr.pdf?dl=0" target="_blank" title="">5</a><font size="2"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;و&nbsp;</font></font><a href="https://www.dropbox.com/s/ztgc7rd62lx5bdq/FuzzyControlPGU93-94-2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">6</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/kf70ejx60y1f6rq/FuzzyControlPGU94-95-2.pdf?dl=0" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/r99hfeshoi2w52i/ImamKahmeneiBushehrControlHooshmand93-94-1.pdf?dl=0" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/3gh8u5e5d2wzl2n/ControlHooshmand95-96-1ImamKhameneiBushehr.pdf?dl=0" target="_blank" title="">9</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/zlsvewfm3tpz11y/FuzzyControlPGU95-96.pdf?dl=0" target="" title="">10</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/mciek406hzz1rc1/ControlFuzzyFinal96-97-1PGU.pdf?dl=0" target="" title="">11</a></p><p>لینک کمکی:<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkyJ1sGFlaR5AXjHf" target="_blank" title=""> 1</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srlho_DIOkzGLToIbG" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srlh5egOBL-H2_64eW" target="_blank" title="">3</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srlx_YMRkWXPYk_-Qz" target="_blank" title="">4</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srly1JqGhS2rOBkadO" target="_blank" title="">5</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmTE-WpnJnXWlZkJm" target="_blank" title="">6</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmlXQNf0aMRjywKCi" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmljjTFAcpAADXg36" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrnwJZ-raquh0_I7Oj" target="_blank" title="">9</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrpQGghrGb2efUo69S" target="_blank" title="">10</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrtlnAJx0UdYC_jis1" target="" title="">11</a></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمونه سوالات میان ترم درس كنترل فازی:&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/a7m4fci5bs1ith1/Midterm_94-95_2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">1</a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/3a1r2qoy9ua3s28/Midterm92-93-1.jpg?dl=0" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" size="2">و&nbsp;</font><a href="https://www.dropbox.com/s/zg3ic61e9g27689/Midterm93-94_2.jpg?dl=0" target="_blank" title="">3</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/5ouyre6wc0598xe/ControlFuzzy95-96-22PGU.pdf?dl=0" target="" title="">4</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/ngolhbaq0zd3gw4/Midterm95-96-2-1%20PGU.pdf?dl=0" target="" title="">5</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/90fvqyiyekd56ca/ControlFuzzyMidterm96-97-1_2PGU.pdf?dl=0" target="" title="">6</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.dropbox.com/s/l15w9871lx6aef8/ControlFuzzyMidterm96-97-1_1PGU.pdf?dl=0" target="" title="">7</a></p><p>لینک کمکی:&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-Srmi3p1MQkdKIIQfC1" target="_blank" title="">1</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrmDs5E4BvW2RYsxMV" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkmvD_SGzZImntGYm" target="_blank" title="">3</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SroUzy8iFBNVht1rIq" target="" title="">4</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srp21bfxStYyNju8nx" target="_blank" title="">5</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrrFwOoPb8Sp_vBnMF" target="" title="">6</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrqQ9Fu781q9FYGEpD" target="" title="">7</a>&nbsp;(برای دسترسی به این لینکها باید حساب onedrive داشته باشید)</p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/pxoawttnoek6jpm/Fuzzy%20ToolBox%20Video.rar?dl=0" target="_blank" title="">&nbsp;آموزش تصویری تولباکس فازی متلب (با تشکر از سایت http://matlabhome.ir)</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/u/s!AsHjjUpwP-Srmi_LtZGUlc-cCQRa" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a></p><p><br></p><p><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font color="#3333ff" style="" size="1">حل المسائل کتاب لی وانگ (استفاده از حل المسایل قبل از حل مساله توسط دانشجو به هیچ عنوان صحیح نیست. این حل المسایل از اینترنت دانلود شده و صحت حل ها مورد تایید اینجانب نیست)</font><font color="#3333ff" style="font-size: small;">:</font><font color="#cc0000" style="font-size: small;">&nbsp;</font></b></font><a href="https://www.dropbox.com/s/ri8rxdyomdinmas/chapter%202%20answer.pdf?dl=0" target="_blank" title="">فصل 2</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">&nbsp;</font></b></font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlX7FJNniQb-FdnQy" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">،&nbsp;</font></b></font><a href="https://www.dropbox.com/s/su7g590w6kj6ynm/chapter%203%20answer.pdf?dl=0" target="_blank" title="">فصل 3</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">&nbsp;</font></b></font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlX2BAMKV458f2Iis" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">،&nbsp;</font></b></font><a href="https://www.dropbox.com/s/w9bsggz7tvi3igv/chapter%204%20answer.pdf?dl=0" target="_blank" title="">فصل 4</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">&nbsp;</font></b></font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlXyHEQnD2cP8qCrb" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">،&nbsp;</font></b></font><a href="https://www.dropbox.com/s/j2bkme58e3rmagt/chapter%205%20answer.pdf?dl=0" target="_blank" title="">فصل 5</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">&nbsp;</font></b></font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlXtiAmc8KQxeMte4" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">،&nbsp;</font></b></font><a href="https://www.dropbox.com/s/5phyqk9d2udgrlz/chapter%206%20answer.pdf?dl=0" target="_blank" title="">فصل 6</a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlXrkkxEZs1oB51gU" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a></p><p><a href="https://www.dropbox.com/s/68hzm1rn0gpo8ip/%2B%2B______%5BLeon_Reznik%5D_Fuzzy_Controllers_Handbook_How_to_D%28BookFi.org%29.pdf?dl=0" target="_blank" title="">كتاب رزنیك</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrhA2G5MES_sZaGvpq" target="_blank" title="">(لینک کمکی)</a></p><p></p><p style="font-family: 'Times New Roman';">جزوه فارسی زیر بنا به درخواست برخی دانشجویان در سایت قرار داده میشود. هیچ جزوه ای جایگزین کتاب نیست. مطالب این جزوه تایید نمیگردد. این جزوه کامل نیست. خواندن این جزوه و هر جزوه ی دیگری تضمین کننده قبولی در درس نیست. با این حال، مراجعه به آن میتواند امر آموزش را راحت تر کند. در مورد صحت مطالب این جزوه هیچ مسئولیتی بر عهده ی اینجانب نیست. تنها مرجع قابل اعتماد، کتاب است و در صورت تناقض مطالب کتاب و جزوه، کتاب را معیار قرار دهید. پیشنهاد می‌کنم با توجه به در اختیار بودن کتاب بالا، هرگز از این جزوه استفاده نکنید.</p><p style="font-family: 'Times New Roman';"><a href="https://www.dropbox.com/s/ev5axp8rc23bbls/IntelligentControl.pdf?dl=0" target="_blank" title="">{لینک}</a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srk1g2adYgVCKTUYeD" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">(لینک کمکی)</a></p><p style="font-family: 'Times New Roman';"><br></p><p style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-family: tahoma;">قابل توجه دانشجویان تمامی دروس:&nbsp;</span><a href="http://www.torabi-amin.ir/post/29" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">نحوه گرفتن نمره از دروس اینجانب</a><span style="font-family: tahoma;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://www.torabi-amin.ir/post/7" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">پروژه های پیشنهادی کارشناسی و کارشناسی ارشد</a><span style="font-family: tahoma;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://www.torabi-amin.ir/post/11" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">نحوه ی محاسبه نمرات دروس</a><span style="font-family: tahoma;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://www.torabi-amin.ir/post/10" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">توصیه هایی برای امتحانات میان ترم و نهایی</a><span style="font-family: tahoma;">&nbsp;،&nbsp;</span></p> text/html 2018-07-03T02:20:00+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی آزمایشگاه سیستم دیجیتال 2 و ریزپردازنده http://www.torabi-amin.ir/post/21 <p><span style="font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحیم</span> </p> <p>آخرین به روز رسانی 15 مهر 97</p> <p><font face="Mihan-Koodak" size="1"><strong>برای دریافت قطعات، مشاوره و ارائه در ساعات مراجعه ی دانشجویی اینجانب درج شده در</strong><a target="_blank" title="" data-href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/schedule">&nbsp;</a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/barnaame.jpg" target="_blank" title="">این آدرس</a><strong>&nbsp;تشریف بیاورید.</strong> </font></p> <p><strong><font face="Mihan-Koodak" size="1">در ساعات مراجعه دانشجویی در خدمت شما خواهم بود و در آن ساعات آزمایشگاه سیستم دیجیتال برای مراجعه شما باز خواهد بود و شما می توانید برای بستن مدار و تست آن از فضای آنجا استفاده کنید.</font></strong> </p> <p><font color="#cc0000"><br></font></p><p><font color="#cc0000">مراحل لازم برای با موفقیت پشت سر گذاشتن این درس: </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak"><strong>0) </strong>اطلاعات خود را در این {<a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="">پیوند</a>} وارد نمایید. این اطلاعات برای دسترسی و اطلاع رسانی به شما در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak"><strong>1) جلسه هماهنگی: یکشنبه 15 مهر ماه 1397. اطلاعیه در بورد مهندسی نصب خواهد شد.</strong><strong> اسامی دانشجویان گروه ها برای تعیین همگروهی در &lt;</strong><a href="http://torabi-amin.ir/post/21" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a><strong>&gt; قابل دسترسی است. اگر در جلسه ی هماهنگی شرکت نکرده اید و بخشی از کارهای مربوط به این آزمایشگاه را نادرست متوجه شده و غلط انجام داده اید، مسئولیت آن فقط متوجه خودتان خواهد بود.</strong> </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak"><strong>2) ارسال ایمیل تشکیل گروه ها تا 20 مهر</strong><strong>ماه 1397</strong><strong></strong><strong>جریمه ی تاخیر در ارسال ایمیل و اعلام اسامی گروه 1 نمره</strong> </font></p> <ul> <ul><ul><ul><li><font face="Mihan-Koodak"><strong>در این ایمیل مشخص خواهید کرد که اگر دانشجوی آز ریز هستید پروژه ی شما FPGA یا رزپری یا AVR خواهد بود و اگر دانشجوی آز سیستم 2 هستید پروژه ی شما FPGA یا AVR خواهد بود. <u>پس از تایید ایمیل شما</u>، برای دریافت یک بردبورد از اینجانب </strong><strong>(برای تمامی گروه ها)</strong><strong> (و </strong><strong>یک میکروی AVR و LCD </strong><strong>فقط برای دانشجویانی که AVR انجام میدهند) به اینجانب مراجعه کنید.</strong></font></li><li><font face="Mihan-Koodak"><strong>فقط یک عضو به نمایندگی از گروه ایمیل ارسال خواهد کرد. </strong>ایمیل اسامی اعضای گروه به اینجانب a.torabi@pgu.ac.ir و دریافت ایمیل تایید.&nbsp;</font></li><li><strong><font face="Mihan-Koodak"> (گروه ها دو نفره و فقط شامل دو نفر آقایان مهندس یا دو نفر خانمهای مهندس خواهد بود) </font></strong></li></ul></ul></ul> </ul> <p><font face="Mihan-Koodak"><strong><br></strong> </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak"><strong>3) ارائه ی پروژه ی ابتدایی تا 6 آبان ماه جریمه ی تاخیر 2 نمره</strong> </font></p> <ul><ul><ul><ul><li><strong><font face="Mihan-Koodak">( نوشتن کد برنامه ی ابتدایی و برنامه ریزی AVR یا رزپری پای در حضور استاد درس)</font></strong></li><li><font face="Mihan-Koodak"><strong>گروه هایی که در&nbsp;</strong><strong><a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="">فرم ثبت مشخصات دانشجویان</a>، مشخصات خود را وارد نکرده اند، مجاز به ارائه نخواهند بود.</strong></font></li><li><strong><font face="Mihan-Koodak"> در این پروژه شما به یک کامپیوتر که روی آن محیط برنامه نویسی میکرو نصب شده باشد و یک پروگرامر احتیاج خواهید داشت. در صورتی که با AVR کار میکنید، می توانید پروگرامر های AVR خود را از pcbtaxi.ir یا با تماس با مهندس یوسفی 09179802596&nbsp;با قیمت بسیار خوبی تهیه کنید. این شرکت حامی برخی از تجهیزات آزمایشگاه سیستم دیجیتال است. البته که میتوانید از سایر فروشندگان هم خریداری کنید. ترجیحا برای راحتی کار پروگرامر مدل USBasp خریداری شود.</font></strong></li></ul></ul></ul> </ul> <blockquote> <blockquote> <blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><span style="font-family: Mihan-Koodak;">4) از اینجا به بعد مسابقه آغاز خواهد شد.</span><br><blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><ul><li>شما باید برای بدست آوردن نمره قبولی حداقل دو پروژه را به انجام برسانید. اما برای بدست آوردن بهترین نمرات، به گروه های با حداکثر تعداد پروژه های انجام شده ی به ترتیب رتبه، نمرات 20 تا 17 داده خواهد شد. (حداقل تعداد پروژه ها برای نمرات فوق 4 پروژه خواهد بود.)</li> <li>شما تا اتمام هر پروژه ای که انتخاب می کنید قادر به انتخاب پروژه بعدی نخواهید بود.</li><li>بدیهی ست حق انتخاب با گروهی خواهد بود که پروژه قبلی خود را بخوبی و درستی انجام داده باشد و نتایج آن را بصورت عملی ارائه داده باشد.</li><li>دوستانی که برای پروژه خود قصد انجام پروژه VHDL دارند، روال مجزایی خواهند داشت و در آزمایشگاه کار خواهند کرد و برای هماهنگی به اینجانب مراجعه کنند.</li></ul></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><ul> </ul> <blockquote><ul> </ul> </blockquote><font face="Mihan-Koodak"><ul><li>پروژه ها راه اندازی و نمایش مناسب اطلاعات یک ماژول یا سنسور بر روی LCD&nbsp; خواهد بود. <span style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: small;">برای هر پروژه، یک قطعه از بین قطعات موجود در <a target="_blank" title="" data-href="https://1drv.ms/w/s!AsHjjUpwP-Sru2fMuCq9bBFYlWxB">{</a><a href="https://1drv.ms/w/s!AsHjjUpwP-Sru2fMuCq9bBFYlWxB" target="" title="">لیست قطعات پروژه ها</a>} (<a href="https://www.dropbox.com/s/dxswkai5srsvoed/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C.docx?dl=0" target="_blank" title="">لینک کمکی</a>) انتخاب خواهید کرد، به من ایمیل خواهید کرد و پس از تایید، آن را از این جانب تحویل خواهید گرفت. سپس آن را بصورت مناسب راه اندازی و اطلاعات خروجی آن را بصورت گفته شده در بالا نمایش خواهید داد. تا پایان کار بر روی یک پروژه، مجاز به انتخاب پروژه ی بعدی نخواهید بود.</span><strong style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: small;"> پس از اتمام پروژه ی یک قطعه، آن را به اینجانب تحویل داده و سپس میتوانید پروژه ی بعدی را انتخاب نمایید. این فرآیند تا آخر ترم ادامه خواهد داشت و نمره ی شما منوط به انجام تعداد پروژه های بیشتر خواهد بود.</strong></li></ul></font></blockquote></blockquote></blockquote><strong style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: small; font-family: Mihan-Koodak;">در هر ارایه نکات زیر را بخاطر داشته باشید:</strong><br><blockquote><blockquote><blockquote><ul><li><strong style="font-family: Mihan-Koodak; color: rgb(0, 0, 102); font-size: small;">&nbsp;</strong><strong style="font-family: Mihan-Koodak; color: rgb(0, 0, 102); font-size: small;">در هنگام ارائه باید بتوانید با همه بخشهای پروژه ی خود در حضور استاد درس کار کنید (مثلا راه اندازی LCD، Keypad و هر قطعه ی دیگری که بجز قطعه ی اصلی روی بورد شما موجود است باید بتوانید راه اندازی کرده و با آن کارهای خواسته شده را انجام دهید، برای آن برنامه نویسی کنید و از برنامه ی خود جواب بگیرید.) </strong><strong style="font-family: Mihan-Koodak; color: rgb(0, 0, 102); font-size: small;">همچنین آوردن کلیه ی سخت افزار های لازم و کامپیوتر و پروگرامر برای انجام حضوری پروژه الزامی ست.</strong></li><li>&nbsp;در صورتی که از ماژولی غیر از ماژول معرفی شده در عنوان پروژه بدون هماهنگی با اینجانب استفاده کرده اید، نمره ای برای آن قسمت از آزمایش به شما تعلق نخواهد گرفت.</li><li>برنامه نویسی به زبان سی (یا اسمبلی!) برای میکروکنترلر و پایتون برای رزپری پای 5 نمره (بیسیک مطلقا قابل قبول نیست. حالا من هیچ، بعنوان مهندس نرم افزار، خودتون روتون میشه به زبان بیسیک بنویسید!)</li><li>جواب دادن مدار شرط لازم برای گرفتن نمره است (مداری که جواب نمیده با چند قطعه ی خریداری شده از فروشگاه فرقی داره؟)</li><li>تسلط هر دو فرد به جزییات مدار (سخت افزار و نرم افزار) 10 نمره (بنظرتون معنی داره یکی مدار بسته باشه ولی بلد نباشه در موردش به سوال جواب بده؟!)</li></ul></blockquote> </blockquote> </blockquote> <p><br></p> <p>کسانی که گروه های خود را برای اینجانب از طریق رایانامه مشخص نکرده اند، مسئولیت عدم دریافت رایانامه های مربوط به درس با خود ایشان است. </p> <p>لیست دانشجویان و (شماره گروه آنها) در ادامه مطلب آمده است. لطفا در صورتی که گروه و پروژه شما ثبت نشده مجددا به اینجانب ایمیل بزنید. </p> text/html 2018-02-15T22:17:12+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی چشم های همیشه قرمز یک جنگجوی فرهنگی http://www.torabi-amin.ir/post/118 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></div> <div><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; "><font face="Mihan-Koodak" size="2">کتاب زیبای (رسول مولتان) را دیشب تا پاسی از شب گریستم و تکه هایی از آن را که دیگر قادر نبودم در سکوت خودم تنها بخوانم، بلند بلند خواندم تا خانواده را هم شریک لحظات ناب و زلال زندگی فرستاده ای غریب چون ابوذر کنم که رسالتش حکومت بر قلوب مردمان سرزمینی بود بسان ربذه، آن سوی مرزهای قراردادی لعنتی نامفهوم که کارشان فقط فاصله انداختن بین برادرانیست از یک رگ و خون و پوست و ریشه و فرهنگ.</font></div><div style="text-align: justify; "><font face="Mihan-Koodak" size="2">برای معدود مواردی ست که زندگی فردی را اینقدر بدون اتلاف وقت و دائما در راه رسیدن به اهداف بلند میبینم و نا خودآگاه یادم از کِشته ی خویش می افتد و اینکه چقدر در این مسابقه عقبم.</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/moltaan.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="2">برای کسانی که میخواهند بدانند که چگونه میتوان با صفای دل، زندگی و فعالیت بدور از خودنمائی و کار هدفمند مفید</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">قلب های مردم دنیا را مسحور</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">&nbsp;ایران اسلامی و آرمانهای متعالی آن کرد، قویا مطالعه ی این کتاب را توصیه میکنم.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">بارالها، درست است که ما توانایی انجام کارستانهایی که سید علی رحیمی ها کردند را نداریم، اما تو شاهدی که قلبهایمان با آنهاست و آنها و کارشان را از صمیم دل تحسین میکنیم. شاید نظر لطف تو شامل این محبت قلبیمان گردد و حسن عاقبتی چون آنان برایمان رقم بخورد، آمین.</span></div> text/html 2017-10-30T14:01:00+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی درس سیستم دیجیتال 1 (مدار منطقی) Digital Design Course http://www.torabi-amin.ir/post/6 <p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span> </p> <p><strong><font face="Mihan-Koodak">آخرین به روز رسانی: 31 اردیبهشت 1397</font></strong></p><p><strong><font face="Mihan-Koodak"><br></font></strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/DaughterBoard.jpg" alt=""> </p> <p style="text-align: center; ">بورد دیجیتال مبتنی بر FPGA ساخت شیراز</p><p style="text-align: center; "><br></p> <p style="text-align: center; "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/Information.jpg" alt=""> </p><p style="text-align: center; "><br></p> <p><font face="Mihan-Koodak">لطفا قبل از هر کاری مشخصات تماس خود را در این {<a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="">پیوند</a>} وارد نمایید. این اطلاعات برای دسترسی و اطلاع رسانی به شما در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak">تاریخ میان ترم اول: ۱۷ اردیبهشت ماه (تقریبا ۴۰ درصد نمره) </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak">تاریخ میان ترم دوم: </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak">امتحان نهایی تقریبا 45 درصد نمره و تکالیف تقریبا 15 درصد نمرات را خواهند داشت. </font></p> <p><font face="Mihan-Koodak"><strong>حل تمرین درس برعهده آقای مهرداد رستم جبری است که سوالات تون رو میتونید از طریق ایمیل از ایشون بپرسید. آدرس ایمیل ایشون: </strong><strong>mehrdad.jabri@gmail.com</strong></font></p> <p><a target="_blank" title="" data-href="https://1drv.ms/w/s!AsHjjUpwP-Srnx8BPnkhKDFmUM1k">تکلیف شماره 1</a> </p> <p>تکلیف شماره 2 </p> <p><span style="font-size: 11px;">تکلیف شماره 3</span> </p> <p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srg0evYvjICYPYFY6k" target="_blank" title="">كتاب مدار منطقی موریس مانو</a></p> <p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvE05VKB2rQDGwpi0" target="_blank" title="">حل المسایل کتاب موریس مانو</a></p><p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvSwPKAdSkA_dTtAl" target="_blank" title="">یک کتاب خوب برای درس سیستم دیجیتال 1 به کمک VHDL</a>&nbsp;استفان براون</p><p><br></p><p>اسلایدهای مربوط به VHDL: اسلاید&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvFoYahVVFRHe_cls" target="_blank" title="">1</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvFni3Dx3ZzHRKyj5" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvFhTjyrJsQc_QsCN" target="_blank" title="">3</a></p> <p><strong>نمونه سوال میان ترم مدار منطقی</strong>:&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkxVfmTIJD2cUEl6-" target="_blank" title="">1</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrklmooI8XeW70_Idr" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrnihuXXxo0zBcRIc2" target="_blank" title="">3&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvR6QMrWycoMT21DX" target="_blank" title="">4</a>&nbsp;و 5&nbsp;</p> <p><a data-href="http://1drv.ms/1u21J94"><strong>نمونه سوال پایان ترم مدار منطقی</strong></a>&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkmKRRqLua4SxClHM" target="_blank" title="">1&nbsp;</a>و&nbsp;<a data-href="http://1drv.ms/1u21Yky">&nbsp;</a><a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkmFXONCRZLuNUeyE" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkwlVTJOVmUhZcUtS" target="" title="">3</a>،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkwjnEKiVUBlfCESG" target="" title="">4</a>،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrlyaT3s4yxY7la9Yw" target="" title="">5</a>،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrlyfgrTR8eeqyD_zC" target="_blank" title="">6</a>،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmUTNmYPdPcQ-Hnjz" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmmC_AninNcFkpKbq" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srnit9NfiCjgZcOWCk" target="_blank" title="">9</a>&nbsp;و&nbsp;<a target="_blank" title="" data-href="http://1drv.ms/1P3Nc2G"></a><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SroV_06fkJLfmQYpEW" target="_blank" title="">10&nbsp;</a>و 11</p> <p>قابل توجه دانشجویان تمامی دروس:&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/29" target="_blank" title="">نحوه گرفتن نمره از دروس اینجانب</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/7" target="_blank" title="">پروژه های پیشنهادی کارشناسی و کارشناسی ارشد</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/11" target="_blank" title="">نحوه ی محاسبه نمرات دروس</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/10" target="_blank" title="">توصیه هایی برای امتحانات میان ترم و نهایی</a>&nbsp;،&nbsp;</p> <p>=============مطالب اضافی جالب (غیر لازم برای امتحان)============== </p><p>مطلب&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/16" style="font-size: 12px; color: rgb(44, 88, 151); text-decoration-line: none; transition: all 100ms ease-in; font-weight: 700; text-align: -webkit-right;">یک آزمایشگاه مدار منطقی خانگی</a>&nbsp;را از دست ندهید.</p> <p>در صورتی که در طی درس به مطالب مربوط به "رمزنگاری" علاقه مند شده اید، میتوانید اصول رمزنگاری بسیاری از سیستم های فعال مخابراتی را در این کتاب مطالعه کنید. این کتاب به زبان ساده مبانی رمزنگاری های موجود را توضیح و با مثال های عددی آنها را تشریح میکند. </p> <p><a target="_blank" title="" data-href="http://1drv.ms/1TCvDLM"></a><a target="_blank" title="" data-href="http://1drv.ms/1TCvDLM">کتاب D u b r o v a</a><span style="text-align: right;"> فصل پنج</span> </p> text/html 2017-10-29T07:54:00+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی درس كنترل دیجیتال Digital Control Systems http://www.torabi-amin.ir/post/3 <p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span> </p> <p>آخرین بروز رسانی <strong>31 اردیبهشت 1397</strong></p> <p style="text-align: center; "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/pidcontrollers.jpg" alt=""> </p> <p>لطفا قبل از هر کاری مشخصات تماس خود را در این {<a href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo" target="_blank" title="">پیوند</a>} وارد نمایید. این اطلاعات برای دسترسی و اطلاع رسانی به شما در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. </p> <p>میان ترم اول: سه شنبه ۱۸ اردیبهشت </p> <p>میان ترم دوم: </p> <p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrgyRuJjCKyRYQn4uK" target="_blank" title="">كتاب كنترل دیجیتال اوگاتا به زبان انگلیسی</a></p><p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvCtAOizDE5cXsPj9" target="_blank" title="">کتاب فیلیپس حاوی نکات و مثالهای آموزنده</a></p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvDC0ILS0HsllTzAz" target="_blank" title=""><p>کتاب ابراهیم دوغان حاوی مثالهای عملی از طراحی و پیاده سازی&nbsp;سیستمهای کنترل دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر PIC</p><p></p></a><p>کتاب&nbsp;</p> <p><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrgyCogYbbZzDSMSY8" target="_blank" title="">جزوه درسی سركار خانم زرگری نژاد</a></p> <p>نمونه سوال میان ترم درس كنترل دیجیتال:&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrpG6FVPh3n5uUQxLL" target="_blank" title="">1</a>&nbsp;و<a target="_blank" title="" data-href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkmDi3C4ZhdPyAnCK">&nbsp;</a><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SroUYyb_IPC3MEKQaB" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/i/s!AsHjjUpwP-SrkmDi3C4ZhdPyAnCK" target="_blank" title="">3</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/u/s!AsHjjUpwP-Srmi42RS1lbsz5yqCl" target="_blank" title="">4</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvE8cfSOw2rn_kKug" target="_blank" title="">5</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvFBLMzjwCrVTA9l1" target="_blank" title="">6</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrvR1ZFuy7611j5lAN" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و 8</p> <p>نمونه سوال پایان ترم درس كنترل دیجیتال:&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrpXDKwwfiSxccQsZp" target="_blank" title="">1</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/u/s!AsHjjUpwP-SrlyXKNMSmTG1RAlpv" target="_blank" title="">2</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrlzD6UTb8p-p6uW7_" target="_blank" title="">3</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkyQkzsZ1oxt_CYsV" target="_blank" title="">4</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srlh_qNgQ30Y7EqUqZ" target="_blank" title="">5</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmTIst0LN3btVbi7G" target="_blank" title="">6</a>&nbsp;و<a target="_blank" title="" data-href="https://www.dropbox.com/s/dnf6xpmd4ddb6li/DigitalControl94-95_2.pdf?dl=0">&nbsp;</a><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrmlDLYqAVhs6vnU54" target="_blank" title="">7</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrniPd6k7ZTCuTxsPb" target="_blank" title="">8</a>&nbsp;و&nbsp;<a target="_blank" title="" data-href="https://www.dropbox.com/s/plddqytfbpv1wjv/Midterm95-96-22.pdf?dl=0"></a><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srm0XYio3nj68bYjPI" target="_blank" title="">9</a>&nbsp;و 10</p> <p>مقوله ی نمره برای دانشجویان همیشه جذاب است. قابل توجه دانشجویان تمامی دروس:&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/29" target="_blank" title="">نحوه گرفتن نمره از دروس اینجانب</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/7" target="_blank" title="">پروژه های پیشنهادی کارشناسی و کارشناسی ارشد</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/11" target="_blank" title="">نحوه ی محاسبه نمرات دروس</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.torabi-amin.ir/post/10" target="_blank" title="">توصیه هایی برای امتحانات میان ترم و نهایی</a>&nbsp;،&nbsp;</p> text/html 2017-08-31T10:32:00+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی "کنکور ارشد" و ما ادراک ما"کنکور ارشد" http://www.torabi-amin.ir/post/99 <p>بسم الله الرحمن الرحیم </p> <p>(توجه: این مطلب برای دانشجویان سال چهارم کارشناسی نوشته شده است و دانشجویان<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> سالهای قبلتر را به تقوای الهی و پرهیز از اتلاف وقت توصیه می کنم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">)</span> </p> <p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/arshad.jpg" alt="" "=""> </p> <p>راه حل پیشنهادی برادر شما برای بدست آوردن یک رتبه ی عالی در کنکور ارشد: </p> <p>بین ارشد گرفتن و راه های خوب دیگر برای ادامه زندگی به دقت فکر کنید. شما شاید بخواهید به راه های دیگر موفقیت از جمله پیوستن به صنعت یا راه انداختن یک کسب و کار مفید بیاندیشید. این فکر کردن و آینده نگری میتواند بصورت همزمان با تلاش شما برای ارشد هم صورت بگیرد. خودتان را به هیچ وجه معطل "چه کنم چه کنم" نکنید. شما برای خواندن برای ارشد به پنج تا شش ماه وقت بدون هرگونه تنبلی احتیاج دارید تا رتبه ای عالی بدست آورید و این بیش از آنکه به هوش شما ربط داشته باشد به تلاش شما وابسته است. </p> <p>از دو درسی که بیشترین لذت را از آنها میبرید شروع کنید. </p> <p>این دو درس باید یک ماهه تمام شوند. </p> <p>مطلقا کتاب یا جزوه نخوانید. شما برای امتحان پایان ترم آماده نمیشوید. شما برای آماده شدن برای یک امتحان تستی باید تست بزنید. بنابراین یک کتاب تست مناسب (با مشورت سایر اساتید یا دوستان سال بالاتر که در کنکور موفق بوده اند بگیرید) بردارید و خلاصه درس را مطالعه کنید و شروع به حل تستها کنید. ده تست اول به منزله ی مرور خواهد بود. شما به احتمال زیاد آنها را اشتباه حل خواهید کرد ولی ناامید نمیشوید و به حل سایر تستها ادامه میدهید. </p> <p>پس از اتمام این دو درس، دو درس دیگر را انتخاب میکنید و برنامه را ادامه میدهید باضافه اینکه شما هر دو روز یکبار ده تست از تستهای دروسی را که قبلا تمام کرده اید را برای یادآوری حل میکنید و در این مورد سعی میکنید که زمان تان را حداقل کنید. </p> <p>تا اتمام کلیه ی درسهای لازم این موارد را ادامه میدهید. </p> <p>هیچ درسی را حذف نکنید و آن را کنار نگذارید. </p> <p>ابتدای کار با روزی سه تا چهار ساعت شروع کنید و در روزهای منتهی به امتحان، به روزی هفت تا هشت ساعت برسید. خواندن برای کنکور منافاتی با انجام و ادامه ی کارهای عملی ندارد و نگذارید کنکور ارشد مانعی برای تبدیل شدن شما به یک مهندس قابل باشد. آینده ی شما در گرو مهارت و توانایی شما در طراحی و تحلیل است نه مدرک شما. </p> <p>اگر تنبلی در برنامه تان نداشته باشید به شما قول میدهم جزو رتبه های زیر صد خواهید بود. به هر میزان سستی در عزم شما باشد به همان میزان رتبه ی شما از این محدوده دور خواهد شد. </p> <p>موفقیت شما را موفقیت خودم میدانم و در درگاه خدای بزرگ و حکیم و علیم و مهربان <span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">برای موفقیتمان <span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">دعا میکنم.</span></span> </p> text/html 2017-08-23T04:32:00+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی اطلاعیه های ضروری http://www.torabi-amin.ir/post/65 <p><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: small;">بسم الله الرحمن الرحیم</span> </p> <p>30 آبان ماه 1397:&nbsp;میانترم درس&nbsp; ریزپردازنده و سیستم دیجیتال ۲ روز دوشنبه ۵ آذر ساعت ۱۲ تا ۲ سالن پتروشیمی خواهد بود. جلسه رفع اشکال همان روز ساعت 10 تا 11:30 در کلاس 204 پردیس برگزار خواهد شد.</p> <p>21 آبان ماه 1397:<font color="#009900"> <b>انتخاب گرایش دانشجویان کارشناسی از طریق</b></font>&nbsp;<a href="https://goo.gl/SKZUCm" target="_blank" title="">{این لینک}</a>&nbsp;<font color="#009900"><b>تا تاریخ 10 آذر ماه در دسترس خواهد بود.</b></font></p><p>29 مهر 1397: تاریخ ارائه ابتدایی آز ریز تا 6 آبان تمدید شد</p><p>29 مهر 1397: دانشجویانی که با اینجانب در این نیمسال درس دارند، حتما هرچه سریعتر {<a target="_blank" title="" data-href="http://www.torabi-amin.ir/extrapage/contactinfo">فرم ثبت مشخصات دانشجویان</a>} را تکمیل کنند. </p> <p>27 مهر 1396: علاقه مندان به شرکت در آزمون المپیاد 1397-کسانی که همین الان مشغول آماده کردن خود برای کنکور ارشد 97 هستند- به&nbsp;<a href="http://torabi-amin.ir/extrapage/studentolympiad" target="" title="">{این صفحه}</a>&nbsp;مراجعه فرمایند. </p> text/html 2017-08-06T17:46:04+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها (سخنی با سال صفری ها) http://www.torabi-amin.ir/post/33 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/508/1521402/HamAfzaee1.jpg" alt=""></div> <div><font size="2" style="font-family: Mihan-Nassim;">عرض تبریک خدمت&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">دانشجویان</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">&nbsp;جدید الورود</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">&nbsp;گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر</span></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">امیدوارم که در این مدت پس از آزمون نفس گیر سراسری به اندازه کافی به خود استراحت داده باشید تا در یک <b>مسابقه ی تمام عیار چهار ساله برای بالندگی، تلاش، خودسازی و علم آموزی</b> به معنای واقعی با <b>رقبایی در سطح گروه، دانشگاه، کشور و جهان </b>شرکت کنید.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">فرصت را مغتنم می شمارم و چند توصیه برادرانه خدمت <b>دوستان خودم</b> ارائه میکنم.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">1- <b>علم آموزی، یک بال</b> از آن چیزی ست که شما باید بدست آورید که غالبا در سر کلاسها اساتید دلسوز در این زمینه به شما کمک خواهند کرد. اما <b>توانایی بکار بردن علم آموخته شده در عمل</b>، چیزیست که "بدون تعارف" علاقه، پشتکار، و اراده خود شما را طلب میکند. چه استاد محترم درس وقت کند و چه وقت نکند سر کلاس درس شما را با این وجه از درس آشنا کند،<b> شما در مقابل آینده ی خود مسئول و موظف هستید </b>که این مهم را بدست بیاورید.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">2- در نظر داشته باشید که دو نیم سال اول در فرآیند چهار ساله ی علم آموزی بسیار حیاتی ست. در این دو نیمسال به چیزی جز نمرات بهتر و آشنا شدن با محیط دانشگاه و محتوای رشته نیاندیشید. <b>معدل دو نیم سال اول</b> برای ادامه ی فرایند تحصیل شما بسیار مهم است و به شما در کسب معدل نهایی عالی کمک شایانی خواهد کرد.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">3-از آنجا که دانشجویان برق برای بدست آوردن دو بال علم و عمل به برنامه نویسی کامپیوتر و بخصوص برنامه نویسی به <b>زبان C</b> احتیاج خواهید داشت، حتما تا قبل از ورود به دانشگاه در این مهلت چند روزه ی باقی مانده قبل از ثبت نام، خود را به این ابزار مجهز نمایید و در طول نیمسال اول تلاش کنید کاملا بر این زبان برنامه نویسی مسلط شوید. تجربه ی دوازده ساله به حقیر نشان داده که هیچ فرصتی بهتر از این فرصت پیدا نخواهید کرد. {<a href="http://1drv.ms/1EVU3vF" target="_blank" title="">محیط برنامه نویسی</a>}&nbsp;و {<a href="http://1drv.ms/1EVUiXu" target="_blank" title="">کتاب آموزشی</a>} آن در قالب دو لینک در دسترس شما قرار گرفته است. پس از بدست آوردن این ابزار مهم، مراحل زیادی برای تبدیل شدن به یک مهندس توانا دارید که به تدریج در دروس مختلف برای شما مطرح خواهد شد.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">4- سعی کنید در طی این مدت، <b>دانشگاه را چون خانه خود بدانید</b>. این فرصت چهار ساله به سرعت خواهد گذشت و هرگز در عمر شما تکرار نخواهد شد. حتی اگر یک بار دیگر در آزمون سراسری شرکت کنید، <b>هیچ دانشگاهی برای شما اولین دانشگاه نخواهد شد</b> و حس شما به دانشگاه اول و مقطع کارشناسی همواره حس خانه ی دوم خواهد بود. سعی کنید در بهتر شدن محیط این خانه خودتان هم نقشی کوچک ایفا کنید و به خدمتگزاران خود در دانشگاه در این جهت کمک کنید.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">5-&nbsp;<b>&nbsp;</b></font><span style="font-size: 14.6667px; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Nassim">همنشین خوب نعمت و همنشین بد، بلا و مصیبت است</font></b></span><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>!</b>&nbsp;به تجربه گروه های دوستی ای را دیدم که باعث پیشرفت هم شده اند. دوست خوب شما را دعوت به تلاش و پشتکار می کند و از خواب غفلت دور می دارد. نمونه های دلگرم کننده ای را سراغ دارم که هر ترم چنین دوستانی رو به رشد بودند! یادمان باشد،&nbsp;</font><span style="font-size: small; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><b>هم نشین خوب، از تنهایى بهتر است و تنهایى از هم نشین بد بهتر است.&nbsp;</b>دوستان خود را به دقت انتخاب کنید. آنها آینده ی شما را شکل خواهند داد.</font></span></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">6- <b>خود را از هر گونه سیاست بازی دور نگه دارید.</b> گروه های سیاسی مختلف ممکن است سعی در بازی کردن با احساسات پاک شما و پس از آن نیروگیری به نفع اغراض گاها غیر مشروع خود داشته باشند. این امر، شما و آینده علمی و تحصیلی شما را به مخاطره خواهد انداخت و چیزی جز یاس برای شما به ارمغان نخواهد آورد-چیزی که مطلقا برای این گروه ها ارزشی نداشته و نخواهد داشت.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">7- مورد بالا مطلقا به این معنا نیست که از اوضاع کشور و جهان خود را بی اطلاع نگه دارید. معنای واقعی سیاست، جهان آگاهی و محیط آگاهی و عمل به موقع و موضع گیری به موقع و بر اساس اصول درستی و راستی و ایمان به خدا را همواره مد نظر قرار دهید. سعی کنید در هر گونه جهت گیری نه تنها منافع مادی، بلکه جهان عقبی را از یاد نبرید. ما -بعنوان افرادی دارای عقل و بلوغ فکری- <b>همواره در قبال هر حرکت خود مسئولیم.</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">8- طوری این چهار سال رو زندگی کنید که <b>با سربلندی به آغوش خانواده تون برگردید</b>. خانواده ی شما برای تربیت شما تا این سن زحمات فراوانی کشیده اند و پس از این نیز بیشتر از این زحمات را متقبل خواهند شد به این امید که شما افتخاری برای آنها و جامعه خواهید شد. حداقل کاری که میتوانید در مقابل این همه محبت انجام دهید این است که اگر بهتر از آنچه امروز هستید به آغوششان برنمی گردید (که البته باید بهتر از اینکه امروز هستید برگردید) لااقل مثل امروزتان به آغوششان برگردید. هرگز به بدتر شدن فکر نکنید که خانواده و جامعه از شما نخواهد پذیرفت. یادتان باشد که امروز شما از دید جامعه فردی بالغ و مسئول همه ی اعمال خود تلقی می شوید.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">9- حتما یک <b>برنامه ی بلند مدت برای مسلط شدن به یک زبان زنده ی دنیا</b> داشته باشید. ترجیحا میتوانید از زبان انگلیسی که برخی متون تحصیلی شما به این زبان خواهد بود شروع کنید. این چهار سال <b>آخرین فرصت آزاد </b>شما برای این امر خواهد بود. پس از آن براحتی چنین فرصتی پیدا نخواهید کرد. حتما در کلاس هایی که به این منظور تشکیل میگردد شرکت کنید. تجربه میگوید، بصورت خود خوان کمتر به جایی خواهید رسید.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">10-&nbsp;<span style="text-align: justify;">&nbsp;اگر زمان به شما اجازه داد، در <b>دوره های&nbsp;</b></span><span style="text-align: justify;"><b>آموزش فنی و حرفه ای</b></span><span style="text-align: justify;">&nbsp;شرکت کنید تا توانایی عملی خود را بالا ببرید. همچنین با همکاری استادان خود تلاش کنید تا می توانید از صنایع مختلف بازدید کنید. شاید&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کارآفرین</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;بعدی شما باشید!&nbsp;</span></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><span style="text-align: justify;">11-</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;<b>دانشگاه، دبیرستان پیشرفته نیست!</b></span><span style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b>سعی کنید روال زندگی شما، خانه: کلاس ، جزوه برداری : خانه ، نباشد! کتابخانه، آزمایشگاه ها، کارگاه ها، انجمن علمی، دفتر ارتباط با صنعت، و مرکز رشد دانشگاه را کشف کنید! هرکدام از آنها&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><u>در صورت مطالبه شما</u></span><span style="text-align: justify;">، می تواند امکانات خاصی را در اختیار شما بگذارد. سعی کنید در فعالیت های سازنده علمی دانشگاهی شریک شوید و&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">فکر جوان و جستجوگر خود را فعال کنید!</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;اگر کمک شما باشد، محیط دانشگاه خلاق و پویا خواهد بود، در غیر این صورت خیر! از ماست که بر ماست.</span></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></span></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><span style="text-align: justify;">12-</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">تهیه کتاب، حضور مستمر در کلاس و مرور همراه و قبل از درس</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">را جدی بگیرید. جزوه، کتاب نیست! زورتان را هم به التماس ندهید. اگر با مشکلات کاری و شخصی روبه رو هستید، از اول ترم طوری در اخذ واحدها برنامه ریزی و در یادگیری و مطالعه ی آنها تلاش کنید که نهایتا به خوبی درس ها را به پایان ببرید.</span></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">این نوشته بتدریج کامل خواهد شد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">برخی از نکات بالا&nbsp;از یادداشت مشابه دوست عزیزم، دکتر محمد صادق توللی در&nbsp;<a href="http://www.tavallali-msadegh.ir/post/37" target="_blank" title="">سایت&nbsp;</a>ایشان&nbsp;&nbsp;اخذ شده است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Nassim">با آرزوی سعادت برای همه ی شما عزیزان&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div> text/html 2017-06-25T11:07:00+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی فرصت شغلی http://www.torabi-amin.ir/post/25 بسم الله الرحمن الرحیم<div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Koodak">1- <span style="font-size: 12.8px;"><font color="#993399">از یک نفر مهندس برق یا کامپیوتر مسلط به کد نویسی میکروکنترلرهای ARM ترجیحاً ST و همچنین مسلط به طراحی GUI (ترجیحاً &nbsp;بVB یا QT) بصورت پروژه ای یا ساعتی دعوت به همکاری می گردد</font></span></font></div><div dir="auto" style="font-size: 12.8px;"><font face="Mihan-Koodak" color="#993399">محل کار: شرکت دانش بنیان یکی از دوستان اینجانب مستقر در پارک علم و فناوری شیراز</font></div></div><div><br></div><div><br></div><div>2- یکی از دوستان بنده در دفتر طراحی - مهندسی &nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif">&nbsp;خودشان نیاز به یک نیروی تمام وقت مسلط به ++C و آشنا به سیستم عامل لینوکس دارند. (محل دفتر شیراز): <b><font color="#663366">متن ایمیل ایشان:</font></b></div><div><br></div><b><font color="#663366"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">مشخصات کاری نیروی الکترونیک:</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">&nbsp;- آشنایی با میکروکنترلر های ARM یا AVR</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">&nbsp;-سابقه کار با نرم افزارهای Altium Design یا Protel</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">&nbsp;-آشنایی با مدارات آنالوگ و دیجیتال</span></font></b><div><b><font color="#663366"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">مشخصات کاری نیروی برنامه نویس</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">- آشنایی با سیستم عامل لینوکس و نحوه برنامه نویس و ایجاد تغییرات در سیستم عامل</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">-تسلط به زبان برنامه نویسی ++C یا C&nbsp;</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">-اگر کسی با سیستم های Embedded و نحوه برنامه نویسی با آنها آشنا باشه امتیاز بیشتری خواهد داشت.</span><br><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">-اگر کسی علاوه بر موارد فوق با نحوه برنامه نویسی در میکرو پروسسور ها آشنا باشه امتیاز بیشتری خواهد داشت.</span><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">--به طور کلی بی اندازه برای ما مهم هست که بتونیم روی این افراد برای حداقل 2 سال حساب کنیم.&nbsp;</span><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">-اگر کسی آشنایی اولیه ای هم با موارد فوق داشته باشه میتونه چند ماه به عنوان کارآموز در شرکت مشغول به کار بشه و در صورت رضایت ما از وضعیت کارش به صورت تمام وقت باهش قرارداد میبندیم. اما اگر کسی در این حوزه ها سوابق خوبی داشته باشه و آزمون های شفاهی و عملی را پاس کنه یک قرارداد سه ماهه آزمایشی باهش میبندیم و بعد استخدام میشه. حقوق هم برای شروع میتونیم بین 1 تا یک میلیون دویست پرداخت کنیم.</span><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><br></font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: x-small;">-در صورت داشتن قرارداد رسمی میتونیم به برای فرد بیمه هم رد کنیم</span><br></font></b><div><div dir="rtl"><div><font face="Mihan-IransansLight" size="1" color="#663366"><b>-بعد از اتمام قرارداد آزمایشی میتونیم 20 الی 30 درصد در صورت گرفتن راندمان خوب از فرد به پایه حقوقی فرد اضافه کنیم.</b></font></div></div></div><div><b><font color="#663366"><br></font></b></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;دانشجویان عزیز فارغ التعطیل!&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif">&nbsp;رزومه های خودشان را جهت معرفی به اینجانب ارسال فرمایند.</div><div><br></div><div>با آرزوی موفقیت، بالندگی و سعادت</div><div>ترابی</div><div><br></div> </div> text/html 2017-06-24T05:53:22+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی مطالب مفید در مورد کار با FPGA ها http://www.torabi-amin.ir/post/81 <div style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">برای استفاده ی دوستانی که علاقه مند به کار با این تکنولوژی هستند، مطالبی که مفید به نظر میرسد را در همین پست به اشتراک می‌گذاریم.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">مطالبی مفید راجع به زبان VHDL منتخب از سایت&nbsp;<a href="http://www.fpga.ir/fa/96/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-vhdl.html" target="_blank" title="">http://www.fpga.ir</a>&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkUrG8U_TtB5Jq44G" target="_blank" title="">جزوه ای مختصر در آموزش VHDL</a></div><div style="text-align: right;"><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrnxpZsPITm9P8T6Dv" target="_blank" title="">آموزش VHDL دیباگران</a>&nbsp;شما را به خرید این کتاب مفید تشویق می‌کنم</div><div style="text-align: right;">یک کتاب خوب با مثالهای قابل پیاده سازی:&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-Srozb5bAQuqMXR4iFk" target="_blank" title="">FPGA_Prototyping_in_VHDL</a></div><div style="text-align: right;">یک کتاب راجع به ساختار Zynq FPGA، بنام&nbsp;<a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrozeYlCGrCAVO7FJq" target="_blank" title="">The Zynq Book</a></div><div style="text-align: right;"><a href="https://1drv.ms/b/s!AsHjjUpwP-SrkAGel116sEG_Psnj" target="_blank" title="">آموزش کار با نرم افزار ISE از دانشگاه تهران</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://ftp.pgu.ac.ir/Programing/Xilinx%20Vivado%20Design%20Suite%20HLx%20Editions%202018.1/" target="_blank" title="">نرمافزار Vivado 2018.1 قابل دانلود از طریق ftp دانشگاه</a></div><div><a href="http://ftp.pgu.ac.ir/Programing/" target="_blank" title="">نرمافزار ISE 14.7 قابل دانلود از طریق ftp دانشگاه</a></div> text/html 2017-06-23T01:00:59+01:00 www.torabi-amin.ir امین ترابی جهرمی یک آزمایشگاه مدار منطقی خانگی http://www.torabi-amin.ir/post/16 بسم الله الرحمن الرحیم<div><br></div><div>برای چشیدن لذت هر درسی کافیست با این روحیه وارد کار در آن حوزه شویم که : <font color="#000099"><b>"آنچه امروز خواندم را تا فردا باید در عمل ببینم!"</b></font>. از این رو برای بهتر فهمیدن دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر و میکروپروسسور پیشنهاد میگردد که یک آزمایشگاه خانگی کوچک در کنار اتاق خود داشته باشیم. این آزمایشگاه را با خرید پایه ای ترین قطعات میتوانیم بصورت فردی یا گروهی درست کنیم و از کار کردن آی سی های منطقی لذت ببریم.&nbsp;</div><div><br></div><div>1- برد بورد bread board</div><div>2- تعدادی LED، به سلیقه خودتان میتوانید در دو رنگ تهیه فرمایید. ترجیحا کم قیمت ترین ها را تهیه کنید.</div><div>3- یک باتری 5 ولت. میتوان از یک شارژر موبایل قدیمی که خروجی 5 ولت دارد &nbsp;یا یک آداپتور 5 ولت نیز استفاده نمود. یا اینکه سه باتری قلمی را با هم سری کرد.</div><div>4- تعدادی آی سی های اولیه مانند 7400، 7404، 7408، 7432، 4066، 4511 و 7Segment</div><div>5- مقداری سیم خشک برای کار با بردبورد</div><div><br></div><div>با قطعات بالا میتوان مدار های ترکیبی زیادی ساخت و از کارکرد آنها لذت برد</div><div>برای کار با هر آی سی به data sheet ( برگه اطلاعاتی ) آن آی سی مراجعه کنید تا از کارکرد هر پایه مطمئن شوید.</div><div>&nbsp;</div><div>از&nbsp;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits" target="_blank" title="">{این آدرس}</a>&nbsp;میتوانید برای دریافت برگه اطلاعاتی آی سی ها استفاده کنید یا اینکه شماره هر آی سی را در اینترنت جستجو کنید.</div><div>کار با این آی سی ها مقدمه ای برای درک درست از دروس سخت افزاری و انشالله قدم اول برای کار با آی سی های ریزپردازشگر و میکروکنترولر ها خواهد بود.</div><div><br></div><div>این سه کتاب برای مبتدیان فوق العاده کارا خواهد بود و شما را تشویق به خرید آنها می‌کنم:</div><div><div><br></div><div>1) آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید ج دوم</div><div>فارست ام میمز</div><div>انتشارات آذر</div><div><br></div><div>2) آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید ج اول</div><div>فارست ام میمز</div><div>انتشارات آذر</div><div><br></div><div>3) الکترونیک خیلی هم مشکل نیست</div><div>فارست ام میمز</div><div>انتشارات استادکار</div><div><br></div></div>