بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

مطالب مفید در مورد تنظیم ضرایب کنترل کننده های PID "فصل هشتم کتاب اوگاتا" (با عرض تاسف صفحات در ورژن اینترنتی این فصل به هم ریخته هستند. هنوز نسخه ی صحیحی از این فصل به دست بنده نرسیده است)