سلام
{لینک}
این شاید بهانه ای باشد تا همگی شما آشنایی مختصری با این حوزه علم الگوریتم های هوشمند پیدا کنید.
این الگوریتم فقط برای دروسی کاراست که آزمون ها بصورت میانترم و فاینال برگزار شده اند.
بیاد داشته باشید که این الگوریتم سعی خواهد کرد که نمره ی شما را بیش از آنچه از طریق عادی با تقسیم میانترم 5 و فاینال 15 دریافت میکنید محاسبه کند ولی قادر به معجزه نیست و اگر درس نخوانده اید باید تبعات ناخوشآیند آن را تحمل کنید.
با آرزوی موفقیت روزافزون شما عزیزان